Glaukom

Autor februar 22, 2019Edukacija

Za glaukom se često kaže da je “tihi kradljivac vida”, jer kod mnogih pacijenata biva otkriven tek slučajnim očnim pregledom, ili onda kad dođe do suženja vidnog polja. Reč je o hroničnoj i progresivnoj bolesti која oštećuje vidni živac i dovodi do poremećaja u vidnom polju, do oštećenja oštrine vida, pa i do slepila. Glaukom nastaje kad se pritisak očne vodice (tečnosti koja se nalazi unutar oka) poveća na više od 22 mmHg. Srećom, može se otkriti vrlo rano, što omogućava da se, u većini slučajeva, očni pritisak stavi pod kontrolu, a dalji gubitak vida zaustavi.

U Bel Medic-u se obavlja i kompjuterizovana perimetrija – pregled vidnog polja koji pruža podatke o mogućem smanjenju osetljivisti vidnog polja i ispadima u vidnom polju, kao posledicama nekih oboljenja oka i vidnog živca (glaukom, bolesti retine, pritisak tumora na očni živac …). Kompjuterizovana perimetrija je deo osnovne dijagnostike kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na glaukom, i osnovna procedura u praćenju efikasnosti terapije kod obolelih.

Istraživanja su pokazala da je rano otkrivanje i lečenje glaukoma, pre nego što bolest dovede do oštećenja vida, najbolji način za njenu kontrolu. Ukoliko spadate u neku od grupa sa povećanim rizikom za oboljevanje, oftalmološki pregled treba da obavite bar dva puta godišnje. Ukoliko se lečite od glaukoma, redovno primenjujte ordiniranu terapiju i redovno se javljajte na kontrole
kod svog oftalmologa.

Faktori rizika

Povišen očni pritisak (jedini poznati faktor na koji može da se utiče)
Starost (češće se javlja kod osoba starijih od 65 godina)
Porodična anamneza i nasleđivanje
Miopija (kratkovidost)
Bolesti retine (okluzija centralne

Simptomi glaukoma

Glaukom ne daje simptome sve dok se ne javi značajan gubitak vidnog polja, pa je rano otkrivanje bolesti od izuzetnog značaja. Oštećenje se razvija postepeno, zahvata oba oka (ali napreduje asimetrično i nejednako), i tek kasno u toku bolesti zahvata i centralni vid. Obolela osoba prvo gubi periferni vid – objekte pred sobom vidi oštro, ali predmete sa strane ne zapaža (ima utisak da gleda kroz tunel). Kod uznapredovalih i nelečenih glaukoma vremenom dolazi do potpunog slepila.

Terapija

Glavni princip lečenja glaukoma je snižavanje očnog pritiska. Lečenje može biti konzervativno, najćešće kapima za oči, ili hirurško. Ukoliko se primenom lekova ne može dostići ciljni pritisak, primenjuju se hirurške metode.

Ostavite odgovor