Bolesti zadnjeg segmenta oka – bolesti makule i promene na mrežnjači

Žuta mrlja ili makula je centar vida. Nalazi se na očnom dnu i omogućava nam da imamo potpuno jasan vid. Iako je promera svega 5,5mm u njoj se nalaze milioni receptornih ćelija. Svako oštećenje žute mrlje dovodi do problema sa vidom. U savremenom dobu su bolesti žute mrlje veoma česte.

Produžetkom životnog doba ispoljavaju se degenerativne promene u žutoj mrlji, a moderan način života sve češće dovodi do ispoljavanja hroničnih bolesti kao što je dijabetes koji može izazvati oštećenje makule.

Senilna degeneracija žute mrlje – AMD

SENILNA DEGENERACIJA ŽUTE MRLJE je vodeći uzrok slepila u svetu. Nastaje usled degenerativnih promena. Pacijent primećuje oštećenje vida i najčešće tamnu mrlju u centralnom delu vidnog polja. Moderna medicina omogućava lečenje i usporavanje ovih degenerativnih procesa primenom anti VGF injekcija.

Anti VGF injekcije se primenjuju i kod bolesti i oštećenja žute mrlje koje su posledica dijabetesa i drugih vaskularnih oštećenja.

Ruptura makule

Ruptura makule je pukotina centra vida. Može biti pukotina cele debljine ili parcijalna. Najčešče nastaje kao posledica degenerativnih promena u procesu starenja. Uglavnom se javlja na jednom oku. Ovo oboljenje može proći kroz nekoliko stadijuma, odnosno veličina rascepa se vremenom povećava.

Pacijent se najčešće žali da ima mrlju u centralnom delu vidnog polja.

 Epiretinalna membrane

EPIRETINALNA MEMBRANA je tanka membranica koja se formira ispred centra vida u dubini oka. Vremenom ova tanka membranica može zadebljati i formirati ožiljno tkivo koje vuče centar vida i dovodi do njegovih strukturnih promena.

Najčešći simptom ovog oboljenja je krivljenje slike i zamućenje vida u centralnom delu vidnog polja.

 

Dijagnostika

Detaljnim oftalmološkim pregledom sa širenjem zenica na očnom dnu se mogu dijagnostikovati ruptura makule i epiretinalna membrana. Više podataka o strukturi i dubini promena dobijamo snimanjem očnog dna OCT-om.

Lečenje

Ove promene se leče isključivo operativnim zahvatom. Vitrektomija je operativni zahvat koji se izvodi kroz veoma male otvore na oku i ne šiju se. Cilj je doći na zadnji deo oka i u potpunosti ukloniti novonastalu membranu koja smeta jasnom vidu. Procedura je minimalno invazivana, izvodi se u lokalnoj anesteziji i oporavak je veoma kratak. Za par dana se pacijent može vratiti svakodnevnim aktivnostima.

Ablacija mrežnjače je odignuće mrežnjače.  Pacijent primećuje pogoršanje vida i pojavljivanje tamne zavese na oku.

Uzroci:

-degenerativne promene na retini, rascepi i rupture kroz koje se podvlači tečnost iz staklastog tela i postepeno je odiže

-trauma ili udarac u oko koje takođe dovodi do rascepa retine i njenog odizanja

Lečenje

Ablacija mrežnjače zahteva operativno lečenje. Radi se operacija VITREKTOMIJA. Operativni zahvat se izvodi u lokalnoj blok anesteziji kroz male otvore 23, 25 ili 27G. Ovi otvori na beonjači oka su manji od 1mm. Nakon uklanjanja staklastog tela oko se tamponira različitim ekspandirajućim gasovima ili silikonskim uljem, u zavisnosti od težine promena. Nakon operacije pacijent se mora pridržavati uputstava dobijenih od lekara, potrebno je određeno pozicioniranje. Ukoliko je oko tamponirano gasom ne sme se leteti avionom dok se gas u potpunosti ne resorbije. Ukoliko se oko tamponira silikonskim uljem, nakon nekoliko meseci kada smo sigurni da je nalaz potpuno stabilan, radi se dodatni manji operativni zahvat – vađenje silikonskog ulja.