Opšti oftalmološki pregled

PREGLED OČNOG LEKARA

Pregled počinje uzimanjem osnovnih podataka – razlog posete, simptomi, predhodne bolesti, lična i porodična anamneza. Određivanje oštrine vida (dioptrije) – prepisivanje optičke korekcije Merenje očnog pritiska – spada u standardni oftalmološki pregled, izvodi se radi ranog otkrivanja glaukoma, potom radi praćenja već dijagnostikovanog glaukoma.

Pregled prednjeg segmenta oka – kapci, konjunktiva, roznjača, prednja očna komora, dužica i socivo /različite indikacije – bojenje rožnjače, osetljivost rožnjače, ispitivanje kvaliteta suznog filma. Pregled zadnjeg segmenta oka – je pregled staklastog tela, papile (početak vidnog živca), krvnih sudova, mrežnjače, žute mrlje (makule) i perifernih delova mrežnjače. Neophodan kod osoba koje boluju od šećerne bolesti, visokog krvnog pritiska i osoba sa visokom kratkovidošću.

Kompjuterizovano vidno polje (KVP) ili Kompjuterizovana perimetrija

ŠTA JE KVP

KVP je funkcionalno ispitivanje vidnog polja, koje nam pruža veoma precizne, ponovljive podatke koji se ciljano interpretiraju. Daje nam uvid u funkcionalno stanje centralnih (očni živac i makula) i perifernih delova vidnog polja i omogućava rano otkrivanje početnog glaukoma.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

  • Najčešće se radi u cilju ranog otkrivanja glaukoma
  • U sklopu praćenja glaukoma (dejstva terapije)
  • U sklopu dijagnostike neuroloških oboljenja (multiple skleroze, oboljenja vidnog živca, tumora mozga, moždanog udara, tumora hipofize, CVI i drugih)
  • Kod praćenja neželjenih dejstava nekih lekova (Resochin)
  • Kao ciljani pregled za profesionalne vozačke i druge dozvole (pilotske, pomorske,…) – Sistematski pregledi

 

KAKO SE IZVODI?

Dijagnostički pregled vidnog polja  se vrši u zamračenoj ordinaciji, tako što pacijent sedi za aparatom na čijoj se površini (kupoli) emituju svetlosni stimulusi u vidu tačaka, različite veličine i intenziteta svetla, koje pacijent treba da uoči. Pritiskom  na taster koji drži u ruci, pacijent detektuje  da je video svetlosni stimulus. Testira se svako oko ponaosob.Kompjuter registruje odgovore pacijenta i obrađuje  dobijene informacije. Na kraju dobijamo grafički i numerički prikaz pacijentovog vidnog polja, testiranog različitim programima i strategijama u zavisnosti od zadatih standarda.

POTENCIJALNI RIZICI

Nema nikakvih rizika po pacijenta

PRIPREMA

Potrebno je da pacijent ponese naočare koje ima, posebno je važno ako ima naočare za čitanje.

Šta je OCT?

OCT je najsavremenija i najpreciznija metoda za dijagnostiku i praćenje oboljenja retine i papile očnog nerva. Često ga zovu i „Skener retine“.

Omogućava uvid u sve slojeve retine, dajući slike poprečnih preseka retine, visoke rezolucije. Raspolaže softverom koji daje detaljne podatke o svim strukturama retine, meri, analizira i mapira promene i upoređujući ih sa referentnim obrascima. Dobijene slike se mogu analizirati do najmanjih detalja.

U Bel Medic-u se snimanje radi na jednom od najsavremenijih OCT aparata Zeiss CIRRUS foto 800, koji pored OCT-a makule i OCT-a očnog nerva, omogućava još i FAF (Fundusautofluorescencu), Fotografiju fundusa (Fotofundus) i Fluoresceinsku angiografiju retine (FAG).

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

OCT  ima 2 moda:

  1. Za dijagnostiku i praćenje oboljenja žute mrlje (staračka degeneracija makule(AMD), dijabetična makulopatija, ruptura makule, edemi različitog porekla, atrofije, distrofije….
  2. Za dijagnostiku i praćenje glaukoma (Očni živac i sloj nervnih vlakana retine RNLF)

 

KAKO SE IZVODI?

OCT se izvodi u zamračenoj ordinaciji. Samo OCT snimanje traje par sekundi, u zavisnosti od broja snimaka, do nekoliko minuta, ukupno.

POTENCIJALNI RIZICI

Snimanje je potpuno bezopasno jer nema zračenja ( snimanje se vrši na osnovu laserskog svetla, neškodljivog za oko).

PRIPREMA

Možda će biti potrebno da se prošire zenice, kako bi snimak bio što bolji.
Širenje zenica se radi kapima i traje oko 15 min.

NAKON SNIMANJA  OCT-a

Može se osetiti malo zablještenje od jakog svetla iz fundus kamere, koje nestane za par minuta.

ŠTA JE ULTRAZVUČNI PREGLED OKA?

Ultrazvuk oka je neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa visoke frekvencije daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

Postoje dva moda Ultrazvuka oka:

  • A scan – Biometrija koja služi za merenje aksijalne dužine oka (može se raditi u cilju proračuna sočiva za ugradnju kod operacije katarakte)
  • B-scan – UZ pregled zadnjeg segmenta oka. Najčešće se radi kad je teško ili nemoguće videti očno dno – kod zamućenja optičkih medija (sočiva i staklastog tela) a kod sumnje na: odvajanje mrežnjače (ablaciju retine), tumore oka, strana tela kod povreda oka.

Takođe se može raditi kod sumnje na proliferativnu dijabetičnu retinopatiju, prisustvo krvi u staklastom telu (hemoftalmus) i postojanje različitih membrana i trakcija na retinu.

KAKO SE IZVODI?

Pregled traje 15-20 minuta. Pacijent leži na krevetu za pregled a doktor stavlja kapi lokalnog anestetika u oči (za A-sken) ili specijalni gel na kapke zatvorenog oka (za B-sken). Sonda je mali plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase i postavlja se na otvoreno ili zatvoreno oko pacijenta. Gel ima ulogu da poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh između kože i sonde.

POTENCIJALNI RIZICI

Ultrazvuk oka  je potpuno bezbedna i bezbolna dijagnostička metoda koja ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA

Ukoliko pacijent nosi kontaktna sočiva, neophodno je da ih skine pre pregleda.