Pregled očnog lekara

ŠTA JE PREGLED OČNOG LEKARA?

Lekar specijalista očnih bolesti (oftalmologije) obavlja pregled. Pregled  počinje razgovorom sa pacijentom (uzimanjem anamneze) i pregledom  navedenih struktura oka i traje oko 30-45min.

Pregled obuhvata:

  • Anamnezu
  • Određivanje oštrine vida (dioptrije)
  • Pregled prednjeg segmenta oka
  • Pregled očnog dna
  • Merenje očnog pritiska

Preporučuje se da jednom godišnje idete na oftalmološki pregled  ukoliko ste stariji od 40 godina. Ukoliko postoji potreba (porodično  opterećenje, neke bolesti, prethodna očna oboljenja) na oftalmološki  pregled možete obavljati i češće.

  • ANAMNEZA obuhvata razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, prethodnim očnim bolestima ili drugim oboljenjima od značaja…
  • ODREĐIVANJE OŠTRINE VIDA: Objektivno određivanje  oštrine vida vrši se uz pomoć posebnog aparata koji se zove  refraktometar, dok subjektivno određivanje oštrine vida podrazumeva da  pacijent čita slova ili brojeve (deca sličice) sa specijalnog aparat  koji se zove optotip (tabl sa simbolima), a ispitivač ukoliko je  potrebno sočivima vrši korekciju oštrine vida (Ukoliko imate neku od  refrakcionih anomalija- kratkovidost, dalekovidost ili astigmatizam).
  • PREGLED PREDNJEG SEGMENTA OKA: Prednji segment oka  čini rožnjača, vežnjača (konjunktiva), beonjača, dužica, prednja očna  komora, sočivo i prednji deo staklastog tela. Pregled prednjeg segmenta  oka obavlja se uz pomoć instrumenta koji se zove biomikroskop.  Biomikroskop ima ulogu da pod velikim uveličanjem prikaže i osvetli  prednji segment oka. Ovom metodom otkrivaju se različita oštećenja ovog  segmenta oka.
  • PREGLED OČNOG DNA se vrši uz pomoć posebnog  aparata koji se zove oftalmoskop. Očno dno (fundus oculi) unutrašnji je  deo oka koji se nalazi iza sočiva. Pregled očnog dna uključuje pregled  staklastog tela, papile (početak vidnog živca), krvnih sudova,  mrežnjače, žute mrlje (makule) i perifernih delova mrežnjače (retine).  Poseban značaj ima kod osoba koje boluju od šećerne bolesti, visokog  krvnog pritiska i osoba sa kratkovidošću kod kojih su neophodni redovni  pregledi u cilju otkrivanja i lečenja različitih bolesti očnog dna.
  • MERENJE OČNOG PRITISKA vrši se uz pomoć instrumenta koji se zove tonometar. Normalne vrednosti očnog pritiska kreću se u rasponu od 10-20mmHg.