Vidno polje

Kompjuterizovano vidno polje (KVP) ili Kompjuterizovana perimetrija

KVP je funkcionalno ispitivanje vidnog polja, koje nam pruža veoma precizne, ponovljive podatke koji se ciljano interpretiraju. Daje nam uvid u funkcionalno stanje centralnih (očni živac i makula) i perifernih delova vidnog polja i omogućava rano otkrivanje početnog glaukoma.

  • Najčešće se radi u cilju ranog otkrivanja glaukoma
  • U sklopu praćenja glaukoma (dejstva terapije)
  • U sklopu dijagnostike neuroloških oboljenja (multiple skleroze, oboljenja vidnog živca, tumora mozga, moždanog udara, tumora hipofize, CVI i drugih)
  • Kod praćenja neželjenih dejstava nekih lekova (Resochin)
  • Kao ciljani pregled za profesionalne vozačke i druge dozvole (pilotske, pomorske,…) – Sistematski pregledi

Dijagnostički pregled vidnog polja se vrši u zamračenoj ordinaciji, tako što pacijent sedi za aparatom na čijoj se površini (kupoli) emituju svetlosni stimulusi u vidu tačaka, različite veličine i intenziteta svetla, koje pacijent treba da uoči. Pritiskom na taster koji drži u ruci, pacijent detektuje da je video svetlosni stimulus. Testira se svako oko ponaosob. Kompjuter registruje odgovore pacijenta i obrađuje dobijene informacije. Na kraju dobijamo grafički i numerički prikaz pacijentovog vidnog polja, testiranog različitim programima i strategijama u zavisnosti od zadatih standarda.

Nema nikakvih rizika po pacijenta

Potrebno je da pacijent ponese naočare koje ima, posebno je važno ako ima naočare za čitanje.