Vitrealne injekcije (AntiVEGF terapija: Avastin, EYLEA, Lucentis)

Autor februar 22, 2019Edukacija

Intravitrealna primena lekova je savremena metoda izbora u lečenju mnogih oboljenja mrežnjače a najčešće su:

  1. Neovaskularna, vlažna forma AMD-a tj staračke degeneracije makule
  2. Dijabetesna makulopatija (DME) / proliferetivna dijabetesna retinopatija (PDR)
  3. Venske okluzije retine (OVCR)
  4. Endoftalmitis
  5. Uveitis
  6. CME (cistoidni edem makule)
  7. Horoidalna neovaskularna membrana( CNVM ) u sklopu drugih bolesti retine i kod visoke miopije (Fuchs-ova makulopatija)

U zavisnosti od vrste oboljenja Vaš lekar će preporučiti vrstu leka, način i mesto davanja.
Cilj je da se primenom ovih lekova zaustavi gubitak vida i spreči oštećenje žute mrlje i stvaranje ožiljka.
U zavisnosti od patologije i vaše reakcije na terapiju, možda će biti potrebno da se doze ponavljaju nekad 3 puta a nekada i višestruko.
Nekada je lek potrebno dati u prednju očnu komoru (kod neovaskularizacija irisa i komornog ugla ) ili subkonjunktivalno (kod recidivantnog Pterigijuma )
Ukoliko se AntiVEGF terapija daje kao priprema za vitrektomiju, onda će biti data jedna doza 1-7 dana pre same vitrektomije.

Kakva priprema je potrebna?

Ukoliko koristite neku terapiju za glaukom, potrebno je da stavite kapi redovno pre intervencije. Ukoliko koristite kapi: Xalatan, Travatan, Lanoprogal…., potrebno je da konsultujete oftalmologa i privremeno prestanete sa stavljanjem ovih kapi.
Ukoliko bolujete od dijabetesa, važno je da bude dobro regulisan kako bi efekat terapije bio što bolji.

Anestezija

Intravitrealne injekcije se daju u topikalnoj anesteziji, kapima. Pacijent ne oseća bol, osim malo peckanja. Pacijent može osetiti povećanja pritiska u oku , na šta će biti upozoren, kako ne bi napravio nagli trzaj oka. U slučaju endoftalmitisa se intravitrealne injekcije daju uz retrobulbarni blok.

Kako se daju vitrealne injekcije

Lekovi se ubrizgavaju u oko putem veoma tanke i fine igle. Pacijent može ostiti minimalnu nelagodnost. Ceo postupak traje oko 10 minuta a samo ubrizgavanje leka je gotovo za manje od 20 sekundi. U oko se stavlja mali spekulum koji drži kapke a pre i posle injekcije se aplikuju antibiotske kapi koje sprečavaju infekciju.
vitrealne injekcije

Kakvi su rizici i komplikacije kod intravitrealnih injekcija tj. AntiVEGF terapije?

Najčešće su: Bol- prolaznog karaktera, krvarenje (subkonjuktivalno, hemoftalmus) a retke su : ruptura i ablacija retine, katarakta, infekcija (endoftalmitis), okluzije KS oka, povećanje IOP-a sa oštećenjem optičkog nerva (kod primene steroida).

Kada ne treba davati AntiVEGF

Apsolutne kontraindikacije su: Akutna infekcija kapaka ili konjunktive oka i sigurna alergija na lek
Relativne kontraindikacije su: svež moždani udar ili infarkt srca (manje od 6 nedelja)
Mnogi pacijenti uzimaju anti-trombocitne ili anti-koagulantne lekove. Nije neophodno prekinuti ovu terapiju pre vitralnih injekcija!!!!!

Ostavite odgovor